Objavljene su pristigle kandidature za Savjet mladih Grada Zadra. Prethodni saziv bio je na udaru kritika oporbenih vijećnika jer u javnosti nije bio prisutan riječju, a još manje dijelom.

Savjetodavno tijelo Grada osnovano je s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u svojoj lokalnoj zajednici.

Na javni poziv za novi saziv od 11 članova stiglo je ukupno 26 kandidatura od strane 13 predlagatelja. Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je da su sve pristigle kandidature valjane, a popis će se naći na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. 

Članovi se biraju na razdoblje tri godine, a svoje kandidate predložili su Forumi mladih SDP-a, Gradski odbor mladeži HDZ-a, Studentski zbor Sveučilišta u Zadru, udruge te brojni sportski klubovi od kojih su neki predložili upravo članove političkih stranaka.

U nastavku donosimo popis važećih kandidatura:

1. Predlagatelj - FORUM MLADIH SDP-a

• kandidat za člana JURE ZUBČIĆ
• kandidat za zamjenika člana VLADIMIR BULIĆ

2. Predlagatelj MALONOGOMETNI KLUB LJEVICA ZADAR

• kandidat za člana ANDRIJA JURČEVIĆ
• kandidat za zamjenika člana DANIEL RADETA

3. Predlagatelj PLESNA UDRUGA GESTA

• kandidat za člana LARA ČAČIĆ
• kandidat za zamjenika člana INES SMRKINIĆ

4. Predlagatelj UDRUGA ZA MALI NOGOMET ZADARSKE ŽUPANIJE

• kandidat za člana MATEA BAČIĆ
• kandidat za zamjenika člana ŠIME IVKOVIĆ

5. Predlagatelj UDRUGA ZA UNAPRJEĐENJE KULTURE I ŽIVOTA „BRODARICA" i
DRUŠTVO ZA ŠPORTSKU REKREACIJU „BRODARICA"

• kandidat za člana IVAN CAR
• kandidat za zamjenika člana STIPE FATOVIĆ

6. Predlagatelj KOŠARKAŠKI KLUB „SONIK - PUNTAMIKA" ZADAR

• kandidat za člana JURICA BOSNA
• kandidat za zamjenika člana EDI BOSNA

7. Predlagatelj UDRUGA ZA IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI
CINAZ ZADAR

• kandidat za člana ŠIME MRAČIĆ
• kandidat za zamjenika člana MATEA BILOGLAV

8. Predlagatelj DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE „KOŽINO"

• kandidat za člana LUKA DŽAJA
• kandidat za zamjenika člana MIHAELLA DŽAJA

9. Predlagatelj GRADSKI ODBOR MLADEŽI HDZ-a

• kandidat za člana MATEA BAKMAZ
• kandidat za zamjenika člana ŠIME LENKIĆ

10. Predlagatelj STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZADRU

• kandidat za člana RUŽA MEŠTROVIĆ
• kandidat za zamjenika člana TONI LOVROVIĆ

11. Predlagatelj GIMNASTIČKI KLUB „SALTO" ZADAR

• kandidat za člana SARA KNEŽEVIĆ
• kandidat za zamjenika člana NATAŠA BARIŠIĆ

12. Predlagatelj ODBOJKAŠKI KLUB „ZADAR"

• kandidat za člana DOMENIKO KRESOJA
• kandidat za zamjenika člana ILIJANA DAMJANOVIĆ

13. Predlagatelj BOKSAČKI KLUB „ARES"

• kandidat za člana NIKOLA MARKETIN
• kandidat za zamjenika člana LUCIA BRKLJAČA