ZADAR- Skupština Zadarska županija dala je suglasnost Srednjoj školi Biograd na Moru za stjecanje prava vlasništva nekretnine od 3112 metra četvorna koja im je ustupio Grad Biograd.

Radi se o šumi koju je škola dobila od Grada Biograda bez naknade za izgradnju otvorenog igrališta za mali nogomet, rukomet, košarku, odbojku i atletsku stazu. Na potezu je Zadarska županija koja je osnivač te škole.