ZADAR - Za razliku od gradonačelnika Zadra koji se kunu u turizam, a nisu preuzeli vođenje Turističke zajednice Grada Zadra, župani su prihvaćali tu zakonsku ulogu. Bivši župan Stipe Zrilić kao i Božidar Longin formalno i stvarno su predsjednici Županijske TZ, potvrdila nam je direktorica Mihaela Kadija. Do kraja ove godine u Županijskoj TZ provest će se izbori za skupštinu i vijeće novog mandata. TZ Grada Zadra, prema najavi direktor Ante Radosa izbornu skupštinu održat će u ožujku.
Stoga smo pitali Ured gradonačelnika hoće li on i u praksi biti predsjednik TZ Grada?

- Gradonačelnik je preuzeo mjesto predsjednika TZ Grada, jer ga ono pripada automatizmom. Za predsjedanje sjednicama Turističkog vijeća on može dati punomoć nekom drugom, što je bila praksa prethodnih gradonačelnika, a i gradonačelnik Dukić će ju nastaviti, dajući punomoć Draženu Grguroviću, očekivani je odgovor iz Ureda gradonačelnika Zadra.