Danas je održana početna konferencija za izradu "masterplana prometa funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija" za što je Grad Zadar  posredstvom Ministarstva pomorstva dobio 4 milijuna kuna iz EU fonda.

Novac će biti iskorišten iz drugog pokušaja jer je prvi natječaj za izrađivača morao biti poništen. Na drugom natječaju izabran  je izrađivač iz Slovenije između 7 ponuda.

- Ovo je jedan od najznačajnijih projekata za Zadarsku županiju i sam grad Zadar, koji bi ovim projektom trebao postati geostrateško središte. Zadaća ovog masterplana je prepoznavanje svih uvjeta i stanja u prometu na području naše županije. To će biti podloga za sve prometne investicije koje ćemo moći povući iz EU fondova. Također ćemo moći definirati potrebe ulaganja u prometnu strukturu, kazao je gradonačelnik Branko Dukić na konferenciji održanoj u Kneževoj palači.

Župan Božidar Longin dodao je k tome kako Grad Zadar i Zadarska županija imaju iznimnu geostratešku poziciju.- Povijesno, Zadar je uvijek bio sjecište putova između sjevera, juga, istoka i zapada. Želimo to vratiti i mislim da smo na najboljem putu da to ostvarimo,  istaknuo je župan Božidar Longin.

Mi ćemo u sljedećih nekoliko dana imati koncesionara za putnički promet, imamo u planu završetak i teretne luke do kraja ove godine, zračna luka s produženjem piste, RO-RO rampa, i sve ostale prednosti koje ima naše područje moramo iskoristiti, ovo nam je povijesna šansa u ovom trenutku i ja sam veliki optimist, dodao je Longin u ime Županije koja je partner u ovom projektu.

Nositelj  projekta je Grad Zadar.

Gradonačelnik Dukić naveo je prioritete koji se žele ugraditi u masterplan.

- Za nas izuzetno važni luka Gaženica, za nas je izuzetno bitna zračna luka, a naročito, žalim što se ukinuo željeznički promet. Vjerujem da će se jednog dana željeznički promet uključiti da ćemo imati tada cjelokupno rješenje prometne infrastrukture ovdje u gradu Zadru.

Prometni masterplan temeljni je strateški dokument dugoročnog prometnog razvoja grada Zadra i Zadarske županije, kazao je voditelj projekta Josip Milić.

Ovaj dokument će služiti kao temelj za razvoj prometnog sustava grada Zadra i na osnovu njega će se zapravo moći sve buduće intervencije u prometu određivati.

U sljedećih godinu dana napravit će se niz terenskih istraživanja kako bi se utvrdili prometni problemi grada i županije te će se ponuditi rješenja. Masterplan prometnog rješenja svjetlo dana bi trebao ugledati u siječnju iduće godine.