U skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je stupila na snagu 1. veljače 2018., a kojoj je cilj da do 2020. godine Hrvatska reciklira 50 posto svog otpada, Čistoća d.o.o započela je s podjelom spremnika od 240 l za reciklabilni otpad.

U tijeku je podjela prvih tisuću spremnika za reciklabilni otpad u MO Bokanjac i Novi Bokanjac. Razlog odabira navedenih MO je taj što su korisnici koji tamo žive već do sada dobili spremnike za prikupljanje biootpada. Uz mogućnost odvajanja otpadnog papira i plastike namjenskim plavim i žutim vrećama koju također imaju, na tom će se području već u početku provedbe dobiti uvid u učinkovitosti primjene Uredbe.
Spremnici će biti označeni vodootpornim naljepnicama s uputstvima o vrstama otpada koji se odlažu u pojedini spremnik. Svi će korisnici prilikom preuzimanja spremnika biti educirani o pravilnom odlaganju te će moći dobiti sve potrebne odgovore od djelatnika Čistoće.
U narednim mjesecima nabavit će se cca 20 tisuća spremnika za reciklabilni otpad i isto toliko za biootpad koji će biti podijeljeni po ostalim mjesnim odborima kako bi se omogućila potpuna primjena Uredbe u zadanome roku.
Do tada, stanovnici Zadra i općina koje koriste naše usluge i dalje mogu odvajati koristan otpad odlažići ga u žute i plave vreće, u namjenske spremnike postavljene po kvartovima ili u sklopu tzv. Zelenih otoka, u mobilno reciklažno dvorište kao i u reciklažna dvorišta u Diklu i Gaženici.