ZADAR - Grad Zadar ponovio je postupak javne nabave za usluge tjelesne zaštite imovine i osoba gradska uprave na razdoblje od dvije godine.
Kao i u slučaju Zračne luke na prvi natječaj za zaštitare dobili su ponude veće od procijenjene vrijednosti.
Na prvi natječaj Grada Zadra projavile su se dvije zaštitarske službe, no Grad je obje odbio jer su na natječaj dostavile ponude veće od procijenjene vrijednosti od 1 254 000 bez PDV-a. Zadarski Mediteran security, koji trenutno čuva gradsku upravu priložio je ponudu od 1 558 843 kuna, dok je zagrebačka AKD Zaštita nešto nižu, ali za Grad i dalje previsoku ponudu u iznosu od 1 513 440 kuna.
I prije dvije godine Grad Zadar je imao problema s natječajem za zaštitarsku službu. Procjena vrijednosti tog posla tada je bila 1 165 000 kuna. Javilo se šest zaštitarskih tvrtki iz Zagreba, Splita, Osijeka i Zadra. U Gradu Zadru su izabrali najnižu ponudu od 712 tisuća kuna koju su dostavile tvrtke Vipera Protecta" iz Zadra i "Euro contego" iz Splita. Nešto skuplji Mediteran Security uložio je žalbu koju je prihvatila Državna komisija za kontrolu javne nabave, pa je odluka morala biti poništena. Aneksom ugovora zadarski zaštitari iz Mediteran security nastavili su čuvati gradsku upravu.
Krajnji rok za dostavu novih ponuda je 23. veljače do 11 sati.