Na vijećničko pitanje o spornoj gradnji benzinske crpke na Viru i zakonitosti izdane građevinske dozvole, župan Božidar Longin rekao je jučer na skupštini kako se čeka očitovanje Ministarstvs graditeljstva i prostornog uređenja.

U općini Vir, sudeći prema priopćenju već su ga dobili i prenijeli javnosti:

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenjaRepublike Hrvatske pri okončanom upravnom nadzoru građevinske dozvole koju je za potrebe gradnje benzinske pumpe na Viru dobio investitor „Tri Bartola", ustanovilo je nezakonitosti po više osnova.

Tako je sama dozvola izdana od nenadležnog tijela (nije tražen prijenos nadležnosti od Ministarstva graditeljstva po tri osnove), izdana u suprotnosti s postojećom lokacijskom dozvolom za gradnju nogostupa uz državnu cestu D-306, odnosno nije zatraženo niti ishođeno odobrenje za prijenos nadležnosti, te je izdana bez suglasnosti javnopravnih tijela s područja Općine Vir.

Kako odlukom Ustavnog suda RH od 2009. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja nije nadležno za poništavanje građevinskih dozvola, jer nisu ispunjeni uvjeti propisani odredbama članka 129. i 131. Zakona o općem upravnom postupku, na potezu je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije koji je dozvolu izdao na nezakonit način.

Nakon nadzora od strane Ministarstva graditeljstva ovaj županijski odjel sada po više osnova i temeljem članka 129. i 131. ima mogućnost poništavanja dozvole, a zahtjev za obnovu postupka te poništenje nezakonito izdane građevinske dozvole sa pripadajućom dokumentacijom Općina Vir predala je nadležnom županijskom upravnom odjelu 18. prosinca 2017. godine.

Prethodno je i Općinski sud u Zadru - do pravomoćnog okončanja upravnog postupka koji u istom slučaju vode Općina Vir i tvrtka „Tri Bartola" - spomenutom investitoru izdao privremenu mjeru zabrane izvođenja bilo kakvih građevinskih radova na zemljištu na kojemu se počela graditi benzinska pumpa na Viru. Time je Općinski sud u Zadru u potpunosti prihvatio argumente Općine Vir, kao što su u ovom upravnom nadzoru od strane nadležnog Ministarstva ustanovljene nezakonitosti na koje su od početka slučaja upozoravali u Općini Vir.