ZADAR - Ima li zlouporabe oko korištenja gradskih prostora, pitao je jedan naš sugrađanin koji je niz pitanja postavio dogradonačelnici Jagodi Surać, koja se do lani bavila tim područjem u gradskoj upravi. 

Kako nije dobio povratnu informaciju, pitanja je proslijedio našem portalu, a odgovore na dva pitanja jutros smo dobili iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom.

Pitanja su se odnosila na poslovni prostor u Ulici Špire Brusine 4 koji je dodijeljen trgovačkom obrtu na osnovu braniteljskog statusa. Međutim, nositelj braniteljskog prava prednosti više puta je izlazio kao suvlasnik obrta, a posljednji put 2017., stoji u njegovom upitu.

U prilog toj tvrdnji, građanin je priložio izvadak iz obrtnog registra iz kojeg je vidljivo kako je dotična osoba ušla u zajednički obrt tek nakon što je Grad Zadar objavio natječaj za najam tog poslovnog prostora. On traži da se zbog toga iz Grada Zadra raskine ugovor s TO Modell.

Drugo pitanje na koje je građanin dobio odgovor odnosi se na gradski prostor na Kalelargi kojeg je krajem 90-tih godina dobila supruga jedne utjecajne osobe pod trgovačkim obrtom Sirius. Sada tamo djeluje Sirius trgovina pod sasvim drugim OIB-om. Kako je to moguće, pita dobro upućeni sugrađanin?

Evo odgovora nadležnih iz gradske uprave:

Poslovni prostor na adresi Š. Brusine 4

Ivan Kezić i Ivan Trtica sudjelovali su u natječaju za poslovni prostor u vlasništvu Grada Zadra na adresi Š. Brusine 4. Imenovani su imali urednu dokumentaciju, te su se pozvali na pravo prednosti prihvaćajući dodatne uvjete. Nakon provedenog natječaja Povjerenstvo je donijelo Odluku na temelju koje je s imenovanima sklopljen ugovor o zakupu. Nakon proteka roka na koji je ugovor bio sklopljen, ugovor je produljen na daljnje vrijeme, a sve sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora. Istina je kako je jedan od zakupoprimaca istupao iz zajedničkog obrta, te je Grad Zadar glede istoga poduzeo daljnje korake.

Poslovni prostor na adresi Široka ulica 2

Nakon provedenog natječaja za zakup poslovnog prostora na adresi Široka ulica 2, te Odluke Povjerenstva trgovački obrt Sirius sklopilo je ugovor o zakupu predmetnog poslovnog prostora sa Gradom Zadrom. Ugovorom o prijenosu poslovne djelatnosti sa trgovačkog obrta Sirius, Zadar na trgovačko društvo Sirius trgovina d.o.o. Zadar čiji je član uprave Branka Vrsaljko od dana 27. lipnja 2015. godine, te rješenja Državne uprave KLASA: UP/I-330-01/01/146, URBROJ: 2198-02-01-15-2 od 30. lipnja 2018. godine kojim je odjavljen obrt sa imena Branke Vrsaljko nastavljeno je poslovanje ranijeg obrta, te u istome nema ničega spornoga budući se i dalje radi o istoj odgovornoj osobi.