Gradu Biogradu na Moru odobren je projekt „Reciklažno dvorište Biograd na Moru" ukupne vrijednosti 5.151.239,34 kn, od čega će se iz EU i Nacionalnih sredstava sufinancirati preko 90%. 

Projekt je prošle godine prijavljen na dva poziva - Poziv na dostavu projektnih prijedloga Građenje reciklažnih dvorišta u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT 1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT 2) u sklopu kojeg je projektu odobreno sufinanciranje u iznosu 85%, točnije 4.367.828,63 kn i na Poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, u sklopu kojeg je projektu odobreno dodatnih 462.475,97 kn.

Prvi ugovori su potpisani od strane ministra Tomislava Ćorića i direktora Fonda Dubravka Ponoša u studenom 2017. godine dok je dodatna Odluka o odobravanju sredstava, sa potpisom ministrice Gabrijele Žalac stigla u siječnju. 

Većina sredstava biti će utrošena na izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru dok će ostatak sredstava biti namijenjen za upravljanje projektom, informiranje i edukaciju stanovništva. Projekt će trajati godinu dana, a nakon završetka istim će upravljati komunalno poduzeće Bošana d.o.o. s ciljem što boljeg upravljanja otpadom na području Grada Biograda na Moru.

Ovo će biti zasad jedini ovakav objekt na ovom području koji će se financirati iz EU sredstava, a Grad uskoro planira realizirati i projekt „Sortirnice otpada" kao i projekt Sanacije odlagališta otpada „Baštijunski brig". Uz projekte vezane za otpad, Grad Biograd na Moru trenutno sudjeluje na projektima ukupne vrijednosti preko 100 milijuna kuna iz područja prirodne baštine, turizma, infrastrukture, koji će se većim dijelom sufinancirati iz Nacionalnih i EU sredstava a realizirati će se u naredne tri godine.