ZADAR- Zadarski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nakon sanacije od poplave, ove godine neće dočakati sanaciju samog uređaja koji je problematičan od prvog dana svog rada.

Tehnologija tog uređaja kupljena je posredstvom Hrvatskih voda, a građani ga godinama otplaćuju kroz cijenu vode. 
Hrvatske vode su u 2017. godini  utrošili 1,5 milijuna kuna za sanaciju uređaja nakon poplave na temelju Sporazma koji je na Dan Grada Zadra potpisan u Odvodnji.

Iz Hrvatih voda podsjećaju kako Sporazumom o sufinanciranju projekata zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda te sanacije šteta nastalih uslijed navedene poplave potpisanog od strane Grad Zadra, Hrvatskih voda i Odvodnjeukupno se planira uložiti 81,2 milijuna kuna u periodu od 2017. do 2022. godine.

 To je državno poduzeće u ovoj godini osiguralo  novac  za izradu elaborate za sanaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sanaciju šteta na objektima zaštite voda uzrokovanih poplavama u iznosu 1,1 milijun kuna. Ukoliko se pokaže potreba za većim iznosom, ona će se osigurati rebalansom Hrvatskih voda, a sve temeljem potpisanog Sporazuma, najavljeno je u informaciji koju smo od njih dobili.

Također, Hrvatske vode sudjelovati će u izgradnji oborinske odvodnje naselja Bokanjac, ali tek po potpisu ugovara i provedenom nadmetanju čija je dinamika provedbe u nadležnosti Odvodnje Zadar, najavili su iz Hrvatskih voda.