Edukativna radionica za obveznike plaćanja naknade za posebne kategorije otpada održat će se u četvrtak, 8. veljače, u 10 sati (trajanje do 13 sati) u Županijskoj komori Zadar, na adresi Špire Brusine 16, drugi kat - sala za sastanke.

Cilj je radionice pojasniti zakonske obveze koje se odnose na prijavu podataka u vezi s količinom ambalaže, električnom i elektroničkom opremom i uređajima. U Hrvatskoj je uspostavljen sustav za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Radionicu će voditi predavači iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će o procedurama izlaska carinskog inspektora na teren nešto više reći predstavnik Carinskog ureda.

Sadržaj radionice:

• Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada
• Najčešća pitanja o prijavi, obračunu i naplati naknada
• Pravilnik o gospodarenju EE opremom
• Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
• Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
• Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
• Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
• Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
• Dostava podataka i označavanje ambalaže
• Procedure izlaska carinskog inspektora na teren i propisane kazne za kršenje
odredbi Zakona

Više informacija na linku.