Na natječaj za kupnju nekretnina u državnom vlasništvu koji je trajao do 22. siječnja, pristiglo je ukupno 4 ponude za 10 nekretnina, dok za 6 nekretnina nije iskazan interes.

Među nekretninama za koje nije iskazan interes je i ona na Viru. Pašnjak površine 267 m2 po početnoj cijeni od 113.377,50 kuna nije se pokazao traženim na tržištu nekretnina.