ZADAR - Umjesto današnjeg otvaranja ponuda za 20 - godišnju koncesiju u Gaženici, u Lučkoj upravi Zadar  (LUZ) rok je ponovno pomaknut i to prije dva dana.

Upravno vijeće Lučke uprave Zadar na telefonskoj sjednici 30. siječnja donijelo je odluku kojom je novi rok za otvaranje ponuda 15. veljače 2018. godine do 12 sati." Točno u podne primat će se elektronskim putem ponude na natječaju koji je objavljen 17. Studenog 2017. godine.
Iako je tijekom savjetovanja bilo zahtjeva ponuditelja da se rok produži, razlog kojeg je 26. siječnja naveo jedan od od potencijalnih ponuditelja, bio je neoboriv. Oni su otkrili kako u Ugovoru o koncesiji nema grafičkog prikaza zbog čega „zainteresirani gospodarski subjekti ne mogu izraditi ponudu".

Konkretno - ponuditeljima nije grafički jasno što je je u obuhvatu „terminala" .
Ovo je sporni dio ugovora:

„Terminal" je dio lučkog područja luke Gaženica unutar Obuhvata koncesije kojeg čine:
1. zemljište i objekti lučke podgradnje u funkciji ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila u međunarodnom linijskom pomorskom prometu (čekalište, predukrcajno čekalište, terminalske površine, čekalište za pregled osobnih vozila, predcarinsko čekalište);
2. centralna zgrada Terminala; označen crvenom bojom na grafičkom prikazu obuhvata koncesije u Prilogu 1. ovog Ugovora

Iako je jedan od tri potencijalna ponuditelja za koncesiju tražio produžetak roka za najmanje 30 dana, Upravno vijeće LUZ-a, produžilo je za rok otvaranja ponuda za 15 dana.
Sporni Prilog 1, skica obuhvata koncesije, objavljena je istog dana kad i objava izmijenjenog roka za dostavu ponuda na stranici LUZ.