Općinski sud u Zadru presudio je kako Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac mora zadarskom Vodovodu isplatiti iznos od 9,4 milijuna kuna zbog neplaćenih računa za isporuku vode od 26. ožujka 1996. do 30. lipnja 2002. godine. Benkovačka komunalna tvrtka također treba platiti 1,25 milijuna kuna troškova tužitelju u roku od 15 dana. S obzirom na to da je jasno kako benkovačka tvrtka nema novca za podmirenje duga, izvjesno je da će doći do nove odgode plaćanja, barem do pravomoćnosti presude, ili potpunog kolapsa vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Benkovca.

Kroz utuženo razdoblje postojao je usmeni ugovor temeljem kojeg je tužitelj isporučivao tuženiku pitku vodu preko precrpne stanice Karin, te je kroz taj period tuženiku isporučeno ukupno 8.530.165 m3 pitke vode. O utemeljenosti duga tuženika svjedoči i dopis kojeg su potpisali tadašnji direktori stranaka uz supotpise tadašnjih gradonačelnika Grada Zadra i Grada Benkovca Božidara Kalmete i Branka Kutije, u kojem se navodi da tuženik duguje tužitelju za isporučenu, a neplaćenu vodu iznos glavnice od 10,3 milijuna kn te iznos kamata od 5,5 milijuna, što je sudac Općinskog suda u Zadru - Stalne službe u Benkovcu Ivica Marinović ocijenio kao priznanje postojanja utuženog duga.

Spor vuče korijenje još iz 1999. godine, kada je Vodovod prvi put tužio tadašnji Komunalac-Benkovac radi naplate iznosa od 7,8 milijuna kuna za isporučenu vodu i isporuku i ugradbu vodovodnog materijala. Isporuka vode preko precrpne stanice Karin započela je 18. siječnja 1996. godine kako bi se osigurali minimalni uvjeti za povratak prognanika na područje Benkovca i ostalih okolnih mjesta nakon što su ista oslobođena akcijom "Oluja". Iako je od prvog trenutka postojao problem s plaćanjem, Vodovod nije smio obustaviti isporuku vode jer se radilo o području od posebne državne skrbi.

Komunalac-Benkovac podnio je prigovor u kojem je isticao da ovrhovoditeljem nije sklopio nikakav ugovor o isporuci vode ge da nije prihvatio račune, koji su neutemeljeni i neprihvatljivi. Nakon više različitih presuda Vrhovni sud 2015. godine donosi odluku kojom se ukidaju dotadašnje presude te predmet vraća prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.