Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju zgrade u Zadru poznate kao "Socijalno", na adresi Šimuna Kožičića - Benje. 

Riječ je prostoru od 2566 metara u suvlasništvu HZMO-a, HZZO-a i Zadarske županije, a rok do kojeg se zainteresirani mogu javiti je 16. veljače. 

No iako je riječ o pozivu za iskazivanje interesa za kupnju, to ne znači nužno da će do prodaje i doći, rekli su nam u Županiji u čijem je vlasništvu 270 m2 kojih su bez naknade dali na korištenje ispostavama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Župan Božidar Longin dao je suglasnost za objavu javnog poziva kojem je namjera utvrđivanje vrijednosti zgrade u centru Zadra te potencijalnog interesa investitora na tržištu nekretnina. U slučaju da se HZMO odluči za prodaju, ta će odluka zbog suvlasništva prostora morati dobiti "blagoslov" Županijske skupštine. Svakako, prije toga trebala bi se pronaći i alternativna lokacija za poslovanje zadarskih ispostava. 

Očitovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je početkom tjedna Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju zgrade u Zadru, Šimuna Kožičića-Benje 2, no nije izvjesno da će prostor ići u prodaju. Prodaja ovisi o iskazanom interesu za kupnju, o čemu će suvlasnici (HZMO, HZZO i Zadarska županija) odlučiti po okončanju javnog poziva.

Predmetni poslovni prostor nalazi se na atraktivnoj lokaciji u staroj gradskoj jezgri u Zadru, međutim upravo to predstavlja ograničavajući faktor za potrebne tehnološke procese i način poslovanja moderne javne ustanove. Još nije odlučeno gdje će se Područni ured HZMO-a u Zadru preseliti ako dođe do prodaje navedene nekretnine.
poslovni prostor u Zadru koji Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) koriste skučen je i nefunkcionalan s obzirom na potrebe područnih službi HZZO-a i HZMO-a, te je riječ o problemu čije se rješavanje razmatra već dulje vrijeme.

Iako smo lani dobili najave kako će se ići u rekonstrukciju i obnove zgrade Socijalnog, očito je da su oba fonda došla do novog rješenja.

Što su rekli u HZOO-u?

S obzirom na to, HZZO i HZMO su u namjeri iznalaženja jednog od mogućih rješenja navedenog problema odlučili objaviti predmetni Javni poziv radi mogućeg iskazivanja interesa za kupnju nekretnine.

Napominjemo da Javni poziv ne predstavlja ponudu niti ne obvezuje suvlasnike prema zainteresiranim kupcima, a kako je i navedeno u točki III. Javnog poziva.

HZZO i HZMO će o rješavanju navedenog problema vezano za poslovni prostor u Zadru odlučiti nakon završetka Javnog poziva.