Općina Sali, njezina Turistička zajednica i Javna ustanova Park prirode Telašćica u petak u Kneževoj palači organiziraju početnu konferenciju projekta „Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak". 

Projekt vrijedan 25 milijuna kuna odnosi se na rekonstrukciju, adaptaciju te prilagodbu postojeće vojne infrastrukture koja je ustupljena Parku prirode na korištenje 2006. godine. Cjelokupna infrastruktura će se prenamijeniti u centar Grpašćak koji je zamišljen kao glavna atrakcija za posjetitelje. 

Projekt s 13 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te predstavlja ulaganje u Park prirode Telašćica s ciljem unaprjeđenja sustava posjećivanja i edukacije, a sve u svrhu održivog korištenja prirode baštine.