Direktor Vodovoda Tomislav Matek izvijestio je kako voda u vodovodnom sustavu, koja je nakon kvara na vodocrpilištu prošlog tjedna bila zamućena, potpuno ispravna za piće.

- Obavještavaju se potrošači vode da je analizom uzoraka vode od strane Vodovoda d.o.o. Zadar utvrđeno da je voda u potpunosti zdravstveno ispravna te nema više znakova zamućenosti, stoga obavijest od 18. siječnja prestaje važiti.

Vodovod je ranije izvijestio građane kako je došlo do zamućenja vode u dijelovima vodoopskrbnog sustava koji se snabdijeva sa crpilišta Dolac - Muškovci. Osim mutnoće svi ostali pokazatelji zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju bili su i tada sukladni važećim zakonskim propisima.