ZADAR- Zadarska bolnica zaposlila je na ugovor o radu dvoje umirovljenih specijalista. Zbog kronične bolesti koja se zove nedostatak pedijatara, zadarska bolnica je ponovno angažirala dr. Joška Mišulića. Na natječaj za pedijatra, istodobno objavljenog, po zna koji put nitko se nije javio.
Isti je ishod bio i u potrazi za patologom s akreditacijom iz histopatologije. Na natječaj zadarske bolnice  za zapošljavanje patologa nije stigla niti jedna prijava. U bolnici su produžili ugovor o radu umirovljenoj dr. Anđelki Dominis za koju je objavljen natječaj za mjesto specijalistica iz kliničke citologija. Natječaje odobrava Ministarstvo zdravlja ali liječnika ni za lijek.