Jučer je na odlagalištu otpada u Svi. Filipu i Jakovu planuo požar.

CIjelu noć i dan vatrogasci su gasili požar te ga na koncu potpuno sanirali. Na terenu su bili DVD Sv. Filip i Jakov s tri vozila , pet vatrogasaca i komunalno poduzeće s kombinirkom.