Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zadar Vesna Burčul objavila je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto diplomirani pravnik.

Uvjeti su završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 12 mjeseci radnog staža u struci, položen stručni ispit te probni rad u trajanju od 6 mjeseci. 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 10. siječnja.