Prema kalendaru nastavnih aktivnosti u ponedjeljak, na blagdan sv. Stošije, zatvorena su vrata Sveučilišta u Zadru.  

Jedina je to institucija u Zadru koja na ovaj način obilježava blagdan zaštitnice Zadarske nadbiskupije. Nema nastave, stručne službe ne rade, a odnosi se to na sastavnice sveučilišta koje se nalaze u Zadru. Na odjelu za nastavničke studije u Gospiću 15. siječnja je radni dan.