Zadarska županija objavila je Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije - za životno djelo te godišnje nagrade. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu isticati sve fizičke i pravne osobe, a rok je 1. ožujka. Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Županijska skupština, a nagrade se svečano uručuju na Dan Zadarske županije 16. travnja.