ZADAR- Iako je Vlada još u rujnu prošle godine odgodila uvođenje poreza na nekretnine, po gradskoj upravi Zadra, taj će se porez primjenjivati od 1. siječnja 2018. godine.

Tako je to trebalo biti, a kada će stvarno biti, o tome se u Hrvatskoj više ne govori. Samo se na službenoj stranici Grada Zadra zbunjuju „protivnici" jer rubrika pod nazivom "porez na nekretnine" i dalje bode oči građana. Zbog čega nije skinuta s mrežne stranice, pitali smo službu za informiranje Grada Zadra. 

- Zbog registra komunalne naknade, obrazloženje je iz Odjela za financije u kojem drže kako će na osnovu te dezinformacije javnosti prikupiti još kojeg obveznika komunalne naknade. Kako je javnosti objašnjeno da će komunalnu naknadu zamijeniti porez na nekretnine, tako se od građana tražilo da ispune obrazac kojim će se evidentirati za novi porez. Dobili su to uz račune za komunalnu naknadu za 2017., rok i upozorenje - ako ga ne ispune, bit će im obračunat najveći koeficijent. Odluka o tom koeficijentu trebala se donijeti na sjednici Gradskog vijeća prošle jeseni.

No na pritisak javnosti, Vlada je u rujnu objavila da za sada nema ništa od tog poreza, kojeg, kako ispada, samo Grad Zadar ima.