Završeni su radovi na sanaciji dijela obalnog pojasa u luci od lokalnog značaja Zapuntel na otoku Molatu. 

Nositelj radova je Županijska lučka uprava Zadar, koja je po provedenom postupku bagatelne nabave ugovorila radove s izvođačem Tehma d.o.o. Zadar te uslugu nadzora s Idassacommerce d.o.o. Zadar. 

Prema Ugovoru o sufinanciranju s ŽLU Zadar, Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša Grada Zadra sufinancirao je radove u iznosu od 200 tisuća kuna.