Početak ove godine donio je  novi EU projekt koji je nastavak i završnica projekta HERA u sklopu kojeg je Zadarska županija financirala uređenje vrata sv. Krševana, prolaza cara Augusta, Malog arsenala te snimanje plašta zadarskih bedema.

 Projekt je vodio tada zamjenik pročelnika Lovre Jurišić, a sada v.d. pročelnik koji nas je informirao o novom projektu.

- Zadarska županija je vodeći partner projekta HERCULTOUR - HERa trademark, CULtural TOURism routes and visitor centres strengthening. Projekt je odobren za financiranje putem „Standard +" poziva na dostavu projektnih prijedloga, u sklopu INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.176.167,40 EUR, dok je vrijednost projektnih aktivnosti Zadarske županije 186.469,80 EUR. Projekt će se provoditi od 1.1.2018. do 30.6.2019. godine, naveo je Jurišić

Što je smisao nastavka projekta HERA?

 - Projekt HERCULTOUR je ujedno i nastavak projekta HERA - Upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana. Cilj projekta je kapitalizirati postignuća projekta HERA i učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA te jačanje upravljanja kulturno turističkim rutama i posjetiteljskim centrima nositeljima oznake HERA na teritorijima lokalnih partnera kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i dodatne promotivne aktivnosti.

Koji su rezultati prvog dijela tog EU projekta?

"Glavni rezultat projekta HERA je uspostavljanje zajedničkog modela upravljanja kulturnim turizmom na jadranskom području. To je postignuto kroz razradu metodologije za razvoj i certifikaciju kulturno-turističkih ruta i posjetiteljskih centara, a sama spomenuta metodologija je ispitana kroz pilot projekte razvoja i certificiranja ruta i centara, među kojima svakako treba istaknuti za područje zadarske županije razvijenu kulturno turističku rutu "Na ruti liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa" i posjetiteljski centar "Mali arsenal" koji su uključivali infrastrukturna poboljšanja i nabavu opreme.

Što je poveznica s novima projektnim zadatkom?

Kroz projekt HERCULTOUR će se se izraditi planski dokumenti Udruge HERA te operativni planovi za i lokalne promotivne kampanje spomenutu rutu i centar. Osim ojačavanja postojećih turističkih proizvoda, prema metodologiji razvijenoj kroz projekt HERA, razvit će se međunarodna ruta kulturnog turizma s HERA certifikatom na temelju rimskog nasljeđa većine projektnih partnera."