ZADAR - U nadzoru radova na obnovi državnih cesta u Zadru, koje provodi Arheološki muzej u Zadru, na Liburnskoj obali otkriveni su ostaci mletačke utvrde.

- Potvrđeno je nešto što smo pretpostavljali na osnovu venecijanske makete Zadra u 16. stoljeću koja se nalazi u Beču a o kojoj je pisao akademik Ivo Petricioli, kazala je kustosica Timka Alihođić, dodajući kako je jedan krak te utvrde nađen na trasi već prije Nove godine.
Do danas je otkopano 50 metara ostataka bastiona i može se pratiti putanja utvrde koja se savija prema tržnici. Arheolozi su dokumentirali nadzor, pozvali konzervatore koji su im dali uvjete kako se ništa ne bi oštetilo te će oni odrediti hoće li se i kako jedan dio prezentirati prema javnosti.


- Utvrdili smo udaljenost mletačke tvrđave u odnosu na lice bedema koji su, kao dio obrambenom sustava Venecije, ušli pod zaštitu UNESCO-a, ističe arheologinja Timka Alihođić.
Ona je voditeljica arheološkog nadzora u kojem je ovo najvažniji nalaz i povijeno otkriće. Njezin kolega u uvali Jazine, koja je, kao što se zna nasuta ostacima ruševina nakon bombardiranja Zadra, naišao je na kapitel stupa. - On je prenesen u Arheološki muzej, gdje će se desalinizirati. O njemu još ništa ne možemo znati, kazao je Jakov Vučić, ravnatelj Arheološkog muzeja.
Sa spoznajama i nalazima do kojih je došla prije dvije godine u iskapanju oko Poliklinike, kustosica Tima Alihođić, vjeruje kako će u arheološkom nadzoru Ulice Nikole Šubića Zrinskog naići na nove tragove nekropole antičkog Zadra.