Tko NE želi novih 400 zaposlenih?

Tko NE želi prosperitet Grada i destinacije?

Tko NE želi križ u centru Zadar?

3N komponenta za projekt koji Grad Zadar svrstava na kartu najpoželjnijih nautičkih destinacija u svijetu.

Konzorcij Porto Jadera 1177 je konzorcij uspješnih hrvatskih kompanija koja su svoju energiju i znanje usmjerili na pozicioniranje Zadra kao uspješne nautičke destinacije kroz natječaj Vlade RH raspisan 2014 g.

Namjera konzorcija Porto Jadera je kroz 3H komponentu; hrvatski konzorcij, hrvatski kapital i hrvatsko znanje u samo centru Zadra napraviti novi koncept nautičkog turizma. Namjera je otvoriti "Marinu" građanima, otvoriti prilike za lokalno poduzetništvo, donijeti novi sadržaj u lokalnu ponudu.

Iz kulturološkog stajališta projekt Hrvatskog konzorcija je zamišljen da ostvaruje dodatni odnosno, novi kulturno povijesni sadržaj "papa Aleksandar III u Zadru". Evocirajući događaj gdje je "papa Aleksandar III" sklanjajući se od nevremena na svom prvom pomorskom putovanju našao svoju sigurnu luku u Zadru ondašnjoj Jaderi.

Projekt predviđa izgradnju spomen otoka u sklopu marine na kojem je instaliran memorijalni centar pod monumentalnim križem, obilježavajući povijesnu činjenicu posjeta pape "Aleksandra III". Vrijedno je napomenut da uz memorijalni centar gdje će se između ostalog nalaziti replika broda kojem je "papa" doplovio u Zadar ujedno bit će vezana i replika tradicionalnog Zadarskog trgovačkog brod "Koka" koji datira iz tog vremena.

Vatikanska crkvena vlast je upoznata sa namjerom i viđenjem našeg projekta, a sam papa je i blagoslovio isti,tom prilikom mu se kao zahvala i spomen darovalo reljefno izrađena srebrena ploča povijesnog trenutka posjeta Zadru "pape Aleksandra III". Uz povijesno tradicijski koncept projekt ima izraženu socijalnu komponentu koja kroz produžetak sezone poradi sadržaja koje nudi namjerava otvoriti novih 400 radnih mjesta, većina regulirana ugovorom na neodređeno.

Uvažavajući svjetske ekološke i tehnološke standarde koncept hrvatskog konzorcija podiže "letvicu" u svijetu tehnologije i ekologije vezano na nautički turizam stoga uz rješenja solarne odnosno alternativno dobivene energije, sa pravom se može reći da se radi o prvoj "zelenoj" marini na Jadranu kojoj osvajanje plave zastavice za čistoću neće predstavljati veliki izazov.

Kao"dica" Grada uz svesrdnu pomoć visoko kvalificiranog tima ljudi koji su dio ovakvog promišljanja stvorili smo održivo razvojni koncept mediteranskog karaktera koji je usklađen sa strategijom razvoja Grada, županije odnosno turističkom strategijom RH.

Kako projekt nije isključivo vezan na profit i izvlačenje novaca, nego ima svoja kvalitetna pro aktivna rješenja, dinamikom ulaganja kroz svih 30 godina koncesije uvelike doprinosi prepoznavanju i unapređenju destinacije. Sve ovo su prepoznali i stručnjaci iz instituta za turizam Zagreb koji su pozitivnim ocijenili i dali podršku ovom razvojnom projektu koji nije amputirao ovaj dio grada koji prvenstveno pripada građanima.

U vjeri da će 3D (3 x Da) komponenta dobiti svoj skori blagoslov Vlade RH koja će znati oslušnuti glas Zadra i Zadrana, a ne interesnih skupina koji u svemu vide brzu zaradu, uživajte u 3D projekcijama naše vizija razvoja Zadra.

Porto Jadera team