ZADAR - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku zadarska bolnice o izboru tvrtke koja će opremiti namještajem Polikliniku u prvoj fazi preseljenja.

Tvrtka iz Pule Montone&Co uložila je žalbu na odluku o izboru zagrebačke tvrtke Sliv-oprema za posao vrijedna nešto više od milijun kuna.
Komisija je uvažila je njihovu žalbu i traži od Bolnice da plati 10 tisuća kuna troškova žalbenog postupka i da poništi odluku o izboru donesenu polovicom studenog. Radi se o poslu, procijenjena vrijednosti od 1.1 milijun kuna koji će vjerojatno odgoditi prvu fazu preseljenja u Polikliniku u čemu je prvi trebao biti Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. A sve je krenulo prema planu.
Na natječaj, kojeg je bolnica objavila u listopadu, stiglo je 9 ponuda od kojih je osam bilo valjanih. Kriterij je bio ekonomski najpovoljnija ponuda u čemu 90 posto je cijena, 8 posto isporuka a dva posto je jamstvo. Iz zapisnika o otvaranu ponude, vidljivo je kako je upravo Montone&Co dao najpovoljniju cijenu. Ali ključne stavke njihove ponude nisu bodovane jer nisu ispunili ESPD obrazac. Oni su u žalbenom postupku dokazali manje povrede zakona o javnoj nabavi koje ne bi utjecale na odluku Državne komisije da poništi natječaj, koliko sam sadržaj ponude. Naime, komisija je priznala kako Povjerenstvo za ovaj natječaj kod izabrane tvrtke nije ocjenjivalo jednakovrijedne proizvode koje je Bolnica kao naručitelj propisala u natječajnoj dokumentaciji.

U očitovanju, kojeg potpisuje ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina, navodi se kako Državna komisija nije utvrdila propuste u dokumentaciji o nabavi i nije utvrđena povreda u smislu da naručitelj nije primjenjivao ili da je nepravilno primijenio odredbe koje bi iz bilo kojih razloga utjecali na zakonitost postupka nabave. Iz navedenih razloga natječaj nije poništen.

Iz Bolnice ističu kako se tvrtka iz Pule žalila po četiri osnove od kojih je jedna prihvaćena, a tiče se boje postolja uredskih stolova tj. diskrepancije između pojmova siva i inox boja. Komisija je prihvatila njihov navod kako se iz dostavljene dokumentacije o jednakovrijednosti nuđenog u ponudi odabranog ponuditelja ne može zaključiti na koje stavke troškovnika su nuđeni jednakovrijedni proizvodi obzirom nuđeni artikli u dostavljenoj dokumentaciji nisu označeni odnosno dokumentacija o jednakovrijednosti ne sadrži vlastito objašnjenje jednakovrijednosti.
Bitno je napomenuti kako je žalitelj u predmetnom postupku dao ekonomski nepovoljniju i nepotpunu ponudu, tvrde u zadarskoj bolnici.
U Bolnici priznaju da moraju donijeti novu odluku sukladno rješenju kojeg su dobili za „novogodišnju čestitku".
Tek nakon okončanja postupka i sklapanja Ugovora o isporuci namještaja, može početi useljenje polikliničkog dijela Opće bolnice Zadar u prostore zgrade Poliklinike, najavljeno je iz Bolnice.
Međutim, nismo dobili izravan odgovor na pitanje koliko će ta odluka odgoditi useljenje u Polikliniku nakon 30 godina od početka njene gradnje. Medicinska oprema je stigla i smještena je u Poliklinuku, a radovi na sanaciji za prostore koji nisu predviđeni u prvoj fazi preseljenja još traju. To je prema ugovoru, poručuje u pisanoj informaciji ravnatelj Čulina.