Nakon prolaska Nove godine Zadrani koji su u domovima imali prirodne jelke već su počeli sa skidanjem blagdanskih ukrasa i uklanjanjem stabalaca. Po "dobrom" običaju, veliki dio njih rješava ih se na sve moguće načine, a najčešći je bacanje iza najbližeg zida. Kako takva pojava svake godine utječe na izgled okoliša, zadarska Čistoća korisnicima je uputila nekoliko savjeta o njihovom zbrinjavanju.

Jelke se mogu odložiti pokraj spremnika od 1.100 litara ili manjih kanti u koje odlažete komunalni (kućni) otpad. Preporučava se odlaganje u ranim jutarnjim satima kako bi se izbjegla šteta od paljenja ili drugih oblika uništavanja istih, što se događa uglavnom u noćnim satima. Ako ste baš jako voljni na najkvalitetniji način odložiti svoju voljenu jelkicu, možete to napraviti i u reciklažnom dvorištu u sklopu odlagališta otpada u Diklu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 234-812.