ZADAR - Županijski vijećnik Marko Pupić Bakrač oglasio se s novim priopćenjem na temu natječaja za koncesiju u luci Gaženica kojeg prenosimo u cijelosti:

Upravno vijeće Lučke uprave Zadar produžilo rok za predaju ponuda na natječaj za 20-godišnju koncesiju nad lučkim djelatnostima u Gaženici do 1. veljače u podne. Prethodno dana 12.12.2017 godine održana je javna prezentacija projekta na kojoj su se pojavile dvije tvrtke Intercruises Shoreside & Port Services i Global Ports Holding. 

Turska grupa Global Ports Holding koji su na prezentaciji projekta predstavljali Barbaros Ozakan i odvjetnik Marko Pavletić imala je potpisan predugovor za koncesiju terminala u Gružu. Ugovor je raskinut po riječima ministra Butkovića jer investitor nije bio u stanju zatvoriti financijsku konstrukciju, tražio je državna jamstva i kršio odredbe natječaja.

Ukoliko su navodi ministra Butkovića točni Tursku grupu Global Ports Holding trebalo bi isključiti iz natječaja za koncesiju u luci Gaženica. Kako netko tko je kršio uvjete natječaja u luci Gruž može biti kandidirati za natječaj istog tipa u luci Gaženica !?

Kao što sam već upozorio budućem koncesionaru se omogućava da u luci daje prostore u potkoncesiju. U posljednje vrijeme učestalo me kontaktiraju sa svih strana, uključujući i vijećnike vladajuće većine U Županijskoj skupštini upozoravajući da se iz zgrade Zupanije "dila" prostorima koji su predmet buduće koncesije.

To bi impliciralo nekoliko stvari:

-da se već zna budući koncesionar
-da je s tim koncesionarom postignut dogovor ispod stola oko raspodjele plijena
-da je tijeku proces torbarenja budućih podkoncesionara

Ništa čudno, povijest započeta privatizacijom se stalno vrti u krug. Vuk dlaku mijenja ali ćud nikada.