Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku Zadarske županije o odabiru usluga prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Županija.

Postupak javne nabave vodio se u dvije grupe. Za prvu su dostavljene tri valjane ponude, a kao najpovoljnija ponuda odabrana je Taksislužba Toni iz Gračaca. Za grupu 2 pristigle su također tri ponude, a Županija je izabrala Kiki PP, Prijevozničko trgovački obrt iz Gračaca. 

Na odluku o odabiru ponuditelja za grupu 1. žalio se Obrt za prijevoz putnika Velebit tours (Donji Kosinj, Gospić), dok je na drugi odabir žalbu uložila Taksislužba i ugostiteljski obrt Drago Drlja iz Gračaca. Žalitelji su ukazali na određene pogreške i nedostatke u priloženoj dokumentaciji odabranih ponuda, a Državna komisija ocijenila je njihove žalbe osnovanima i poništila odluku. 

Također, naložila je Županiji da podmiri troškove žalbenog postupku u iznosu od ukupno 10 tisuća kuna, odnosno 5 tisuća po žalitelju.