U gradskom proračunu za sljedeću godinu osigurana su sredstva za dvije dodatne skupine produženog boravka - u osnovnim školama Stanovi i Smiljevac. Od školske godine 2017./18. broj odgojno-obrazovnih skupina u sedam osnovnih škola popeo se na 15.

Produženi boravak provodi se izvan redovite nastave i prvi je put realiziran u školskoj 2005./2006. godini, u OŠ Krune Krstića u dvije odgojno-obrazovne skupine i u OŠ Petra Preradovića u jednoj. Početkom školske 2010./2011. godine program produženog boravka uveden je u OŠ Stanovi i OŠ Zadarski otoci, a zatim i u OŠ Bartula Kašića i OŠ Šime Budinića, s ukupno 11 odjeljenja.

Iz godine u godinu raste interes roditelja za ovom uslugom. Ukoliko se za program produženog boravka prijavi veći broj učenika prednost pri upisu imaju djeca invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, iz obitelji s troje i više djece itd.

Produženi boravak besplatan je za učenike, budući Grad Zadar osigurava sredstva za plaće i druga materijalna prava učitelja, a roditelji osiguravaju sredstva za prehranu učenika, odnosno dvadesetak kuna po obroku.