Od 28. studenog 2017. godine započelo je sa radom treće po redu reciklažno dvorište na području grada Zadra.

Riječ je o novoizgrađenom reciklažnom dvorištu ˝Gaženica˝ koje se nalazi u ulici 159. brigade u MO Gaženica ispod trgovačkog centra Emmezeta.

U reciklažnom dvorištu omogućeno je svim građanima grada Zadra predaja svih vrsta problematičnog i iskoristivog otpada nastalog u kućanstvu kao što su lijekovi, stare baterije, električni i elektronski otpad, građevinski otpad od manjih adaptacija, glomazni otpad, razne iskorištene ambalaže, sprejevi, otpadne boje i lakovi, otpadna ulja, pesticidi, papir, razne vrste plastike te i ostale vrste otpada.

Cjelokupni popis sa preko 40 vrsta otpada kojeg možete predati u reciklažno dvorište ˝Gaženica˝ provjerite na našoj web stranici www.čistoća-zadar.hr.

Usluga korištenja reciklažnog dvorišta je u potpunosti besplatna za sve građane grada Zadra.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta ˝Gaženica˝ je od 09.00 - 16.00h od ponedjeljka do petka, te subotom od 08.00 - 13.00h. Naši djelatnici koji rade u reciklažnom dvorištu će vas uputiti gdje i u koji spremnik možete odložiti dovezeni otpad.

Pozivamo sve građane grada Zadra da ne bacaju svoj problematični i iskoristivi otpad u spremnike za miješani komunalni otpad, već da ga predaju u za to namijenjeno i opremljeno reciklažno dvorište, a mi ćemo ga predati na daljnju oporabu ili zbrinjavanje ovlašetnim oporabiteljima.

Na ovaj način svi skupa doprinosimo ljepšem, čišćem i zdravijem okruženju grada Zadra kojim se svi ponosimo.

Vaša 'ČISTOĆA˝ d.o.o. Zadar