ZADAR - Škola primijenjene umjetnosti i dizajna angažirala je projektnu tvrtku AB Forum, arhitekata Ive Letilović i Igora Pedišića, da im napravi idejno rješenje za buduću školu na mjestu derutnih radionica u sklopu bivšeg TŠC-a.

- Za prijašnje idejno rješenje koje nam je izradio Sirius nismo mogli dobili lokacijsku dozvolu. Zato smo proveli smo javnu nabavu za izbor novog projektanta, kazala nam je ravnateljica Marjana Bakmaz. Idejno rješenje tvrtke Sirius, koja je u paketu bila angažirana od strane Sveučilišta u Zadru, nije zadovoljilo ni sad već ukinutu Komisiju. Lokacijska dozvola nije se mogla dobiti jer je izostala suglasnost konzervatora koji su ocijenili kako njihovo rješenje nije u skladu s konzervatorskim uvjetima.

Arhitekti Letilović i Pedišić nedavno su na sastanku u Gradu Zadru izrazili nezadovoljstvo što oni rade projekt škole, a gradske vlasti bi na tom mjestu gradili montažnu javnu garažu. 

Ta lokacija je, istina, ruglo povijesne jezgre. Zgrada tehničke škole, koju je trgovačka obitelj kroz zakladu Bakmaz dala isključivo za obrazovanje, napuštena je izgradnjom nove školske zgrade. Županija je 2008. godine na sebe prenijela vlasnička prava od Industrijske škole Vice Vlatkovića i Tehničke škole. 

Tadašnja županijska vlast raspodijelila je prostor od skoro 3 200 metara četvornih. Školska zgrada dana je Sveučilištu koje ima dozvole, ali nikako da dođe do novaca, dok su radionice dodijeljene maloj Školi primijenjene umjetnosti. Oni su sada u velikoj gimnazijskoj zgradi u parku Vladimira Nazora iz koje bi kao i Grafičko - prirodoslovna škola trebala iseliti u nove školske prostore. Tko bi im trebao financirati gradnju nove škole, ravnateljica Bakmaz nije nam mogla odgovoriti na to pitanje.

Ono što ravnateljica Bakmaz, inače HDZ-ova gradska vijećnica, sigurno zna je to kako ugovorom iz 2013. godine o korištenju poslovnog prostora na 1 980 metara četvornih, ne mogu obavljati preinake bez suglasnosti Županije.
Što o novim starim idejama po kojoj bi garaža bila uz zgradu Sveučilišta misli novi župan Božidar Longin, tema je razgovora kojeg je tražila i rektorica Dijana Vican. Da se ne dogodi da uz odgoj i obrazovanja dođe jedan sadržaj koji po svojoj prirodi ne pripada u zajedničkom prostoru, kazala nam je na tu temu rektorica Vican. 

Uređenje zgrade stare Tehničke, odnosno projekt Sveučilišta ispunjava sve uvjete za „brownfield" investicija od pet milijuna eura te je uvršten na listi za mehanizamaITU  u sklopu kojeg je Gradu Zadru odobreno 35 milijuna eura. To znači da bi se taj dio projekta mogao ostvariti do 2020. godine.