ZADAR - Sveučilište u Zadru i Pilotska škola Središta za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane priređuju Kulturni dan Sultanata Oman.

Predstavljanje sultanije Oman odekle u Zemunik posljednjih nekoliko godina dolaze piloti na obuku, održat će se u ponedjeljak, 18. prosinca 2017. s početkom u 11 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Studenti-piloti Omanskog ratnog zrakoplovstva na školovanju u Pilotskoj školi HRZ-a i PZO-a predstavit će kulturu, tradiciju i znamenitosti te gospodarstvo i turizam Sultanata Oman.