ZADAR - Općina Pašman objavila je međunarodni natječaj za investitora na projektu Pašman Rivijera gdje bi se na 260 hektara izgradilo turističko naselje. Radi se o južnoj strani otoka Pašmana na kojoj je više od 150 hektara poljoprivrednog tla i šumsko zemljište, dok se na 100  hektara prostiru dvije zone.
Prostornim planom općine Pašman jedna je turistička zona (T2)"Soline" dok je „Žinčena" građevinsko područja servisno logističke namjene. Skoro 93 posto zemljišta u vlasništvu je općine Pašman, dok je 7 posto u privatnim rukama. Ukoliko vlasnici ne pristanu ustupiti pravo građenja na to zemljište te integrirati nekoliko postojećih, autohtonih objekata, Općina Pašman će izuzeti te parcele iz obuhvata projekta, navodi se u jednoj od odredbi natječaja.

Godinama se priprema ta najveća greenfield investicija u Hrvatskoj koja bi napokon trebala rezultirati s ulagačima. Oni će dobiti pravo  zakupa te građenja na 99 godina dok bi im se koncesija osigurala preko općinske tvrtke Pašman Rivijera. Prema uvjetima natječaja, odabrani investitora ne bi općini platio ni komunalni doprinos za gradnju već bi se to kompenziralo s iznosom kojeg će Pašman Rivijera platiti za izradu projektne dokumentacije te gradnje komunalne infrastrukture koja ne postoji na toj, pomalo divljoj strani otoka.
Nakon što se izabere sposoban investitor (prema određenim kriterijima navednima u natječaju), općina Pašman potpisat će sa svojom tvrtkom Pašman Rivijera, ugovor o osnivanju prava građenja i zakupu zemljišta kao i ugovor o prijenosu poslovnih udjela.

Prema propozicijama natječaja, odabrani investitor obavezuje se po potpisivanju ugovora, s 20 milijuna eura dokapitalizirati tvrtku Pašman Rivijera čiji je direktor Eugen Sorić.
A od tog novca isplatit će se naknade za usluge prve faze konzultantskom društvu Hosting International, u vlasništvu Sorića kao i povrata pozajmice toj tvrtki (koja po financijskom izvještaju poslovanja Pašman Rivijere iznosi preko pet milijuna kuna).
Od tog novca bi se isplatila nagrade za rad Ocjenjivačkoj komisiji, stručnom povjerenstvu u općini Pašman, voditelju Projekta, angažman društvu Hosting International na prvoj fazi projekte. Predviđena je i odšteta ako izostane druga faza realizacije projekta a koja bi se također isplatila konzultantskom društvu Hosting International. Iz tog iznosa planinara je i naknada šteta svima koji su se javili s valjanom ponudom na natječaj a nisu bili odabrani.

Pašman Rijevera u čijem je osnivanju 2004. godina sudjelovala zadarska tvrtka Hosting International, obavezna je u roku od pet godina investitorima osigurati građevinske dozvole, a u roku od 10 godina uporabnu dozvolu od dana potpisivanja ugovora.

Prema odredbama natječaja (objavljenog na stranici općine), koji više govori o odnosu općine Pašman i Pašman Rivijera u odnosu na potencijalne ulagače u taj mega turistički projekt, rok za predaju ponuda je 9. ožujka.