ZADAR - Olujno jugo jutros je diglo krovni prozor na autobusu Liburnije dok je prolazio mostom iznad morskog prolaza Ždrelac. 

Dogodilo se to nešto iza 8 sati na izdignutom mostu - čistini izloženoj udarima juga.  Stradao je autobus koji povezuje dva trajektna pristaništa - onaj u Tkonu i Preku.
Putnici su dobili iznenadnu ventilaciju, a da ne bude još gore, javljaju kako su jedna vrata bila vezane konopom.

Policija je dobila dojavu da se dio lima koji je otpao nalazi na državnoj cesti koja povezuje dva otoka te je na intervenciju upućena ophodnja Hrvatskih cesta. U Liburniji su nam rekli da su autobus povukli s voznog reda.

- Šteta nije velika, a vozilo je na putu za radionicu u kojoj će biti popravljen, rekao nam je Slobodan Erslan, voditelj Prometno-operativnog odjela.