U ponedjeljak 11. prosinca s početkom u 18 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar dr. sc. Sven Marcelić (docent na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru) održat će javno predavanje pod naslovom „Dalmatinski sindrom? Utjecaj turizma na prostor gradskih jezgri". Predavanje se održava u sklopu ciklusa javnih predavanja i diskusija „Javna sociologija" u organizaciji Odjela za sociologiju.

Zadarski socilog prvi put će u javnosti izložiti temu studentskog standarda koja se obrađuje i u sklopu novog kolegija na Odjelu. Paralelno se provodi isteraživanje koje za sad pokazuje kako se apartmanizacija u sveučilišnim gradovima uz more preklapa sa životnim prostorom studenata.

Porast turizma u dalmatinskim gradovima doveo je do značajnih društvenih, ekonomskih i prostornih promjena. U odnosu na 2007. veći gradovi u Dalmaciji bilježe najmanje udvostručenje broja turista u sezoni, a još većom brzinom raste pred i postsezona (u Zadru je broj noćenja u listopadu od 2007. do 2017. utrostručen, a u Splitu je šest puta veći).

Istovremeno se odvija proces pretvaranja privatnih stambenih objekata u apartmane, što je dobilo zamah od 2015. nadalje i vidno mijenja prostor gradova. Trend je u svim većim gradovima u Dalmaciji da u tome periodu od početne koncentracije privatnog smještaja u gradskim jezgrama on počinje disperzirati i zahvaća širi gradski prostor. Istovremeno, druge populacije, prije svega studenti i podstanari, koji ciljaju na smještajne kapacitete na istome prostoru dolaze u situaciju problema sa smanjenom ponudom, što uzrokuje više cijene za slabiju kvalitetu, a same gradske jezgre bilježe znatnu depopulaciju. S obzirom na to da je opisani trend razmjerno stabilan, a da je Dalmacija jedina hrvatska regija koja je od 2007. zabilježila rast broja zaposlenih, od čega je najveći broj novih radnih otvoren u Dubrovniku i Zadru, može se očekivati daljnji pritisak na prostorne resurse u gradovima.