Odvjetničko društvo Kotla&Vidov, zastupnik trgovačkog društva Tri Bartola d.o.o,. oglasilo se o situaciji s uklanjanjem ograde oko gradilišta buduće benzinske crpke na otoku Viru. Priopćenje donosimo u cijelosti.

Ovim putem, a s obzirom na medijske članke koji se od dana 30. studenog 2017. godine nakon konferencije za novinare koju je održao načelnik općine Vir gosp. Kristijan Kapović objavljuju vezano uz izdavanje „nezakonite" građevinske dozvole kojom je trgovačkom društvu Tri Bartola d.o.o. odobrena izgradnja benzinske postaje na nekretnini oznake č.z. 14395 k.o. Vir, a pogotovo nakon događaja koji se dogodio dana 08. prosinca 2017. godine u jutarnjim satima, prisiljeni smo reagirati i javnim putem se očitovati na prozivke koje javnim putem iznosi načelnik Općine Vir gosp. Kristijan Kapović.

Kao investitor trgovačko društvo Tri Bartola d.o.o. je nadležnom upravnom tijelu podnijelo zahtjev za izdavanje građevinske dozvole radi izgradnje benzinske postaje na č.z. 14395 k.o. Vir koja je vlasništvo ovog trgovačkog društva za cijelo.

Obzirom da u izjavama koje gosp. Kristijan Kapović iznosi u medijima, isti trgovačko društvo Tri Bartola d.o.o. nastoji prikazati kao bespravnog graditelja i kao nekog tko na nezakonit način želi izgraditi benzinsku postaju, moramo naglasiti da je u provedenom upravnom postupku, poštujući zakonsku proceduru donesena, naglašavamo, pravomoćna i izvršna, građevinska dozvola kojom se na navedenoj nekretnini dozvoljava društvu Tri Bartola d.o.o. izgradnja benzinske postaje. Stoga, tvrdnje da bi društvo Tri Bartola d.o.o. bespravno gradilo benzinsku postaju na č.z. 14395 k.o. Vir nemaju nikakvog uporišta u činjenicama i radi se očito o pokušaju da se u medijima stvori negativna slika o društvu Tri Bartola d.o.o..

Nitko, pa tako niti Općina Vir nema nikakvog zakonskog uporišta da na bilo koji legalan način sprječava gradnju, u ovom slučaju benzinske postaje, u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom, stoga su navodi gosp. Kristijana Kapovića koji je javno najavio da će općinske službe općine Vir spriječiti izvođenje građevinskih radova doista šokantne i predstavljaju udar na zaštitu prava koje društvo Tri Bartola d.o.o. ima temeljem pravomoćne i izvršne građevinske dozvole.

Temeljem gore pravomoćne i izvršne građevinske dozvole trgovačko društvo Tri Bartola d.o.o. je, u skladu sa zakonom, dana 4. prosinca 2017. godine nadležnom Upravnom odjelu Zadarske županije za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje podnijelo prijavu početka građenja. 

Dana 7. prosinca 2017. godine, trgovačko društvo Tri Bartola d.o.o. je oko cijele svoje nekretnine oznake č.z. 14395 k.o. Vir koja je sa tri strane ograđena suhozidom visokom 50 cm, postavilo željeznu ogradu ukupne dužine 250-300 m2 i visine 2 metra, pričvršćenu na 80 metalnih stupova zabijenih u zemlju i to unutar postojećeg ogradnog suhozida, kako bi ogradilo, ponavljamo, svoju nekretninu koja u niti jednom dijelu ne graniči sa bilo kojom nekretninom u vlasništvu Općine Vir. S izvođenjem građevinskih radova na izgradnju benzinske postaje društvo Tri Bartola d.o.o. još nije započelo. Nakon što je društvo Tri Bartola d.o.o. započelo sa radovima na čišćenju i ograđivanju svoje nekretnine na lice mjesta pristupili su djelatnici Općine Vir te komunalnih društava Općine Vir, te komunalni redar te su u prostoru između ograde koju je postavilo društvo Tri Bartola d.o.o. te državne ceste DC-306 također postavili svoju ogradu.

Nadalje, nakon toga je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i Komunalno gospodarstvo Općine Vir donio rješenje, Klasa: UP/I-363-04/17-01/334 kojim se društvu Tri Bartola d.o.o. kao izvršeniku nalaže da u roku od 2 sata ukloni od trenutka zaprimanja rješenja „protupravno postavljene predmete, pokretne naprave odnosno pokretne ograde" te se ujedno zabranjuje protupravno postavljanje na predmetnoj katastarskoj čestici bez izdane suglasnosti Općine Vir, te je pored toga, toč. 6. ovog rješenja određena da žalba ne odgađa izvršenje istog.

Nakon toga, isti upravni odjel Općine Vir je istog dana donio rješenje o izvršenju kojim se određuje provedba gore navedenog rješenja od strane Upravnog odjela putem trećih osoba s početkom uklanjanja u razdoblju od 08. - 10. prosinca 2017. godine, i protiv kojeg rješenja žalba ne odgađa izvršenje.

Dana 8. prosinca 2017. godine, očito na temelju gore navedenih upravnih rješenja su oko 5,45 sati ujutro, djelatnici komunalnih društva Općine Vir sa dva bagera nasilno ušla na prostor č.z. 14395 k.o. Vir iza čega je na nekretninu ušlo 5 kamiona te 40-tak ljudi koji su iščupali željeznu ogradu i metalne stupove, ukrcali ih na kamione i odvezli s nekretnine u vlasništvu društva Tri Bartola d.o.o., čime su nanijeli materijalnu štetu društvu Tri Bartola d.o.o..

O tome da li se radi o zakonitim ili nezakonitim rješenjima će odluku donijeti nadležna tijela obzirom da će na ista društvo Tri Bartola d.o.o. uložiti žalbu, ali ukazujemo na činjenicu da je čl. 100 Odluke o kumunalnom redu Općine Vir zabranjeno postavljanje „predmeta, objekata, uređaja, reklama, reklamnih panoa, kamp prikolica te bilo kojih drugih pokretnih naprava, kioska, komunalnih objekata, opreme ili uređaja,,, a postavljena žičana ograda sa ukopanim metalnim stupovima to očito nije.

Dana 5. prosinca i dana 7. prosinca 2017. godine trgovačko društvo Tri Bartola d.o.o. je svojim dopisom obavijestilo nadležnu PU Zadarsku o tome da obzirom na javne navode načelnika Općine Vir gosp. Kristijana Kapovića postoji mogućnost da dođe do nasilnog pokušaja zaustavljanja radova na č.z. 14395 k.o. Vir. Društvo Tri Bartola d.o.o. je u 5,55 sati o događaju izvijestilo policiju te su djelatnici MUP-a oko 6,20 sati i pristigli na lice mjesta te je izostala bilo kakva reakcija premda su sa svime bili upoznati te su promatrali uništavanje ograde i odvoženje iste. 

Nepoznat je slučaj da je bilo kome tko je sa žičanom ogradom ogradio svoju nekretninu koja je odavno već ograđena sa tri strane, preko koje ne prolazi nikakav put i koja nikome eventualno ne služi za prolaz, jedinica lokalne samouprave donijela rješenje o uklanjanju postavljene ograde, a još je manje poznato da bi ista bila nasilnim putem uklonjena. U svakom slučaju, o zakonitosti predmetnih upravnih rješenja te zakonitosti ovakvog postupanja svih sudionika sa strane Općine Vir će odlučivati nadležna tijela, ali je već sada jasno da se očito radi o zloupotrebi javnih ovlasti, sve kako bi se u interesu nekog drugog, spriječilo društvo Tri Bartola d.o.o. da u skladu sa pravomoćnom i izvršnom građevinskom dozvolom, na svojoj nekretnini izvrši izgradnju benzinske postaje.

Za društvo Tri Bartola d.o.o. je nezamislivo da u demokratskom i ustavnom poretku Republike Hrvatske, netko uzme sebi za pravo da koristeći se svojim javnim ovlastima iste zloupotrebljava kako bi zadirao i uništavao nečije pravo vlasništva koje je ustavna kategorija temeljem čl. 48. Ustava Republike Hrvatske, stoji u priopćenju što ga potpisuju odvjetnici Franko Kotlar i David Bajlo.