Obrtnička komora Zadarske županije danas je održala svoju redovnu plansku sjednicu Skupštine. Skupštini je nazočila većina njezinih članova, predstavnika Udruženja obrtnika Zadar, Biograd, Pag i Benkovac te članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore. Sjednicu je vodio predsjednik Komore Stjepan Knežević.

Prema dnevnom redu sjednice Skupštine, predložen je Rebalans proračuna za 2017, Financijski plan Komore za 2018 te Program rada Komore za 2018.

Prije navedenih točaka predloženo je odvajanje Ceha za uslužne djelatnosti i intelektualne usluge na dva ceha: Ceh uslužnih obrta i Ceh za obrte intelektualnih usluga gospodarskog karaktera. Prijedlog je usvojen. Osim ova sada dva ceha pri Komori funkcionira još osam cehova: Ceh proizvodnog obrta, Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika, Ceh trgovine, Ceh prijevoznika, Ceh za ribarstvo, Ceh frizera i kozmetičara, Ceh za graditeljstvo, Ceh za poljoprivredu.

Nakon usvajanja rebalansa Proračuna za 2017. godini koji je zakonski obvezan zbog odstupanja u stavkama prihoda koji odstupaju više od 5%, budući da prihodi od usluga neće biti u planiranom iznosu, a koji ovise o prijavljenim kandidatima za polaganje stručnih ispita pri Komori, za raspravu je slijedio Financijski plan Komore za 2018.

Predsjedavajući je dao kratak osvrt na predloženi Proračun pojašnjavajući da se prilikom izrade prijedloga Financijskog plana vodilo računa o ostvarenim primicima i izdacima za devetomjesečnom razdoblje ove godine te procjeni ostvarenja do kraja godine. Predviđaju se ukupni prihodi u iznosu od 1.172.500 kn što je za 3,12% više nego u planu za 2017.g.

U raspravi koja je uslijedila sudjelovali su Davor Hofman, Mirjana Vrsaljko, Vesna Parić i Mladen Malta, a naglasak je stavljen na nedovoljno obavještavanje obrtnika od strane Porezne uprave za obveze po komorskom doprinosu. Time obrtnici nemaju saznanja o svojim obvezama, te se iste nakupe u većim iznosima koje je teže za platiti.

Predloženi Program rada Komore za 2018. obuhvaća niz aktivnosti kroz promicanje obrta I obrtništva u Zadarskoj županiji, kroz zastupanje interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave, aktivnosti Komore na području rada cehova, aktivnosti kroz rad stručnih službi Komore pružanjem pomoći obrtnicima prilikom otvaranja i poslovanja te provedbu strukovne izobrazbe, te aktivnost kroz rad Suda časti i Centra za mirenje Komore.