ZADAR - Proračun Grada Zadra, planiran na 414 milijuna kuna u 2017. godini, za mandata Božidara Kalmete, rebalansom će biti smanjen za 19 milijuna kuna.  

Odluka o tome bit će donesena na sjednici Gradskog vijeća idućeg tjedna. Prvi proračun za 2018. godinu, za kojeg je odgovoran gradonačelnik Branko Dukić, predložen je na iznosu od 436 milijuna kuna. 

Prema pisanom obrazloženju pročelnika za financije Ivana Mijolovića, u gradskoj blagajni plan je podbacio zbog 7 milijuna kuna smanjenog prihoda poslovanja gradske uprave. Podbacili su i prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 12 milijuna kuna. 

Pročelnik Mijolović nam je pojasnio kako je do smanjenja došlo zbog toga što nisu ostvareni planirani projekt, a što se neće odraziti na rashode po pojedinim odjelima Grada Zadra.

- Zbog poništenja natječaja za rekonstrukciju Pozdrava suncu u iduću godinu prebacuje se planiranih 4 milijuna kuna. Isti iznos je bio namijenjen i za projekt i izradu master studije prometa. Tu su i projekti u graditeljstvu koji nisu u cijelosti ostvareni u ovoj godini, naveo je pročelnik za financije, dodajući i milijun kuna koliko je ugovoreno s projektantima na izmjeni projekta Providurove palače. Točna je naša pretpostavka i kako iz gradske uprave nisu u ovoj godini prodali planirane nekretnine. Prema informacijama Mijolovića, ugovorena je prodaja zemljišta na Bilom brigu ali je sospijeće naplate taman oko Nove godine pa je i taj milijunski iznos izuzet u rebalansu.

- Proračun je ove godine dobro punjen. U skladu s očekivanjima, ustvrdio je pročelnik Mijolović, rekavši kako realno nisu ostvareni visoki rezultati. Nakon kriznih godina u gradskoj blagajni i deficita koji se vuče od 2009. godine, gradske financije postale su stabilne. I nimalo pretenciozne obzirom na iznos proračuna za 2018.