Filmski ured Zadar u suradnji sa Sveučilištem u Zadru organizira događanje „Snima se...".

Na događanju će se predstaviti rad Filmskog ureda Zadar tijekom 2017. godine, iskustva tijekom snimanja filma „General" te potencijali u filmskoj industriji i industriji reklama.

Događanje će se održati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV/2), u petak 8. prosinca 2017. s početkom u 11:00 sati. Otvoreno je za sve zainteresirane djelatnike i studente te širu javnost.