Državna geodetska uprava, u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa, pokrenulo je veliki proces katastarske izmjere na područjima gradova i općina Zadarske županije. Sljedeće godine tako će se provesti izmjera u katastarskim općinama Kruševo (Grad Obrovac), Pakoštane, Pašman, Stankovci, Lišane Ostrovičke (s dijelom katastarske općine Vukšić), k.o. Zaton Obrovački (Jasenice), Kolan, Bibinje i Turanj (Sv. Filip i Jakov).

Ovisno o općini izvođači radova bit će Geodetski zavod Split, Geoprojekt Zagreb, Aces Zadar, Geodetski zavod Rijeka, Zavod za fotogrametriju Zagreb i Geoprojekt Opatija. Njima se daje pravo da u okviru katastarske izmjere te izrade elaborata katastarske izmjere uđu hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemljištem. U nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ukoliko ometa obavljanje katastarske izmjere te postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake. Oni će u suradnji s Državnom geodetskom upravom - Područnim uredom Zadar osigurati stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta.

Nositelji prava na zemljištima dužni su vidljivim trajnim oznakama i na svoj trošak označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava,isto kao i upravitelji općih, javnih i drugih dobara na području katastarskih općina. Rok je, ovisno o općini, određen do 15. travnja ili do 1. lipnja. Rezultati katastarske izmjere izložit će se, po njenom dovršenju, na javni uvid.