Općina Vir podnijela je danas kaznenu prijavu USKOK-u u slučaju izdane građevinske dozvole za gradnju benzinske pumpe na otoku Viru. 

Iz Općine javljaju da je načelnik Kristijan Kapović osobno predao kaznenu prijavu koja je podnesena protiv Ivone Cote, pomoćnice pročelnika Upravnog odjela Zadarske županije, investitora Bartula Burčula, Tri Bartola d.o.o., projektanta Željka Predovana, Block projekt d.o.o., te Ante Valentića, direktora tehničke ispostave Zadar, Hrvatske ceste. 

Uz kaznenu prijavu USKOK-u, Općina Vir će, putem pravnih zastupnika Korljan i partneri, sutra do 12 sati predati "Zahtjev za poništenje građevinske dozvole u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije". 

Općina Vir pripremila je i predmet za pokretanje upravnog spora pred Upravnim sudom RH u Splitu te postupak pred Općinskim sudom u Zadru za privremenu mjeru stavljanja van snage izvršnosti, kako tvrde, nezakonito izdane građevinske dozvole.