Zadarska županija je privlačna i gospodarski konkurentna regija uravnoteženog i održivog razvoja, prepoznatljive kulturne i prirodne baštine te visoke kvalitete života. To je postignuto kroz tri temeljna stupa razvoja predviđena Županijskom razvojnom strategijom do 2020. godine: Gospodarski konkurentna i inovativna Zadarska županija, Resursno učinkovita Zadarska županija, Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Zadarske županije.

Konstatacija je to koja bi morala biti primjenjiva na Zadarsku županiju 2020. godine, a kako bi se ona ostvarila napisana je razvojna strategija, koju će Zadarska županija izglasati 12. prosinca. Prije samog donošenja predstavljena je još jednom danas u Domu županije.

Iza ovog dokumenta vrlo je temeljit i stručan rad cijelog tima, istaknuo je župan Božidar Longin, ali i povijest strateškog planiranja razvoja koje se na našem području provodi još od 2003. godine kad je izrađen i usvojen prvi Regionalni operativni program.

Slijedila ga je izrada prve Županijske razvojne strategije koje je trebala obuhvatiti razdoblje 2011. - 2013., no ostala je na snazi do izrade ovog dokumenta.

- Njome su definirani strateški ciljevi usklađeni s razvojnim prioritetima navedenim i temeljnom strateškom dokumentu Europske unije Europa 2020. Vizija Zadarske županije u programskom razdoblju uključuje razvoj konkurentnog gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama; promicanje zelenijeg, konkurentnijeg gospodarstva temeljenog na učinkovitom korištenju resursa te poticanje ekonomije visoke stope zaposlenosti, uz rezultat ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, rekao je Longin.

S obzirom na činjenicu da je nova ŽRS nastala konsenzusom i kroz partnerstvo svih ključnih institucija i organizacija, pa i pojedinaca iz civilnog i privatnog sektora, smatra da će i njena provedba biti olakšana. Suradnja, osobito ona s gospodarskim te obrazovno-znanstvenim sektorom, bit će temeljem provedbe ciljeva koji su postavljeni.

Ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRE NOVE Sanja Peričić opisala je nastanak strategije kroz četiri sjednice Partnerskog vijeća. Izrada je počela u srpnju 2015. i trajala do rujan 2016. godine, no njezino donošenje usporila je potreba donošenja studije procjene utjecaja na okoliš, koja je usporila i sve druge županijske strategije. Poseban dio bio je upitnik poslan 36 jedinica lokalne samouprave, koje su se mogle izjasniti o svojim prioritetima i dati viziju razvoja. Za nekoliko godina, rekla je Peričić, vidjet će se koliko su njihova nastojanja bila vizionarska.

U Strategiji je opisano 10 najvažnijih projekata koji se planiranju provesti u razdoblju provedbe Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine. To su Centar kompetencija za preradu ribe i voća - Plavo-zeleni centar, Centar novih tehnologija, Razvoj ribarske luke s pripadajućom suprastrukturom u Gaženici, Novi kampus - Centar novih tehnologija, edukacija i kulturnih resursa Sveučilišta u Zadru, Sustav navodnjavanja Zadarske županije - Baštica II faza i Lišansko polje I faza, Centar za gospodarenje otpadom, Unapređenje sustava valorizacije i interpretacije prirodne i kulturne baštine na području programa SPARC i temeljnog fenomena PP Velebit-Cerovačke špilje, Odvodnja i vodoopskrba aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi i Vir, Razvoj urbane mobilnosti i Centar za mlade.