O slučaju izdavanja građevinske dozvole za izgradnju benzinske postaje na Viru oglasila se i Udruga za promicanje kvalitete življenja i razvoj Vir bez podjela.

Priopćenje Udruge prenosimo u cijelosti:

- Ne znamo kako uopće početi suočeni s ovolikom količinom gluposti i koncentracijom neznanja na jednom mjestu. Prvo što bi istaknuli je da brine činjenica da uvažena gospoda iz Općine Vir nastupaju tako samouvjereno i arogantno u svom neznanju, da nas strah pomisliti kakav bi nastup priredili da su malo kompetentniji. 

Dakle, što se tiče planiranja gradnje benzinske postaje na Viru u Prostornom planu uređenja Općine Vir nigdje eksplicite ne piše da se benzinska može graditi samo u građevinskom području u zaštitnom pojasu ceste. Potpuno je pogrešno tvrditi da prije navedeni imaju pravo tumačenja prostornog plana jer prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ne podrazumijeva i tumačenje prostornih planova. Još je besmislenije tvrditi da to pravo proizlazi iz činjenica da je Općina Vir naručitelj prostornog plana jer bi tom logikom najkompetentniji za tumačenje prostornog plana bio izrađivač, dakle pravna osoba kao primjerice Block-projekt protiv kojeg Kapović najavljuje tužbu. Budući da postoji vertikalna hijerarhija prostorno-planske dokumentacije, Prostorni plan Zadarske županije je dominantan nad PPUO Vir, a kako je njime predviđena izgradnje benzinskih postaja izvan GP naselja, neosnovane su primjedbe gospode iz Općine Vir. Dakle, prostorni plan užeg područja (PPUO Vir) mora biti usklađen s prostornim planom šireg područja (Prostornim planom Zadarske županije),a čak i u slučaju neusklađenosti u provedbi prostornog plana primjenjuje se prostorni plan šireg područja.

Nadalje, krivo se navodi da je investitor od Općina Vir kao javnopravnog tijela trebao zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta, te se kao dokaz tome iznosi podatak da je Općina Vir upisana u popis javnopravnih tijela, što je suludo, budući da je na navedenom popisu više stotina javnopravnih tijela, a samo od nekih je potrebno ishoditi posebne uvjete i potvrde, a to određuje upravo upravno tijelo, odnosno prozvani odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje. Gospoda se također neshvatljivo bune jer nisu bili u mogućnosti sudjelovati u postupku izdavanja građevinske dozvole, kad Zakon o gradnji jasno kaže tko su stranke u tom postupku. Osim toga Općina Vir prema članku 109. Zakona o gradnji nema nikakav pravni interes za izdavanje građevinske dozvole. Na početku svog izlaganja načelnik navodi primjer špekulacije s poljoprivrednim zemljištem koje izmjenama i dopunama prostornog plana postane građevinsko, što je nešto čega smo se svi na Viru nagledali u njegovom mandatu, a ne sumnjam da ćemo i u budućnosti i u novim izmjenama i dopunama PPUO Vir.

U ovom slučaju ta pretvorba je išla i u suprotnom smjeru, tako da je građevinsko zemljište znalo biti prenamijenjeno u poljoprivredno, zanimljivo mahom kod njegovih neistomišljenika. Kao pozitivan primjer navodi kupnju građevinskog zemljišta jednog trgovačkog centra za 300 eura, a zaboravlja reći da je prilikom otkupa zemljišta u svrhu širenja ceste D 306 za građevinsko zemljište uz kako on navodi najatraktivniju prometnicu Vira nuđeno po 90 eura (prema procjenama kvazivještaka, gdje je otvoren prostor za golemu korupciju budući da Općina Vir isplaćuje navedena zemljišta, te im je svakako u interesu da isplaćena suma bude što manja). Kako gospodin Kapović u tom slučaju nije reagirao jednako žustro kao ovih dana? Uz to još spominjanje fizičkih prijetnji u slučaju provedbe pravomoćnih akata je doista točka na i ovakvog živopisnog izlaganja i poticaj svima nama da se zapitamo tko nam to vodi općinu i kroji sudbinu.

Ubrzo nam je stigla reakcija iz Ureda načelnika Općine Vir:

S obzirom da su predsjednik i tajnik udruge Vir bez podjela friški bespravni graditelji koji su bespravno gradili više objekata u zadnjih 10 godina na otoku Viru, a baš u tom periodu smo mi kao Općinska uprava radili velike napore te uvodili red u prostor, posve razumijemo njihov žal za prošlim vremenima kad se na terenu radilo što god je tko htio, te razumijemo izražene simpatije za zakonske prekršitelje. Poštivanje zakona za veliki broj članova te udruge je strani pojam, pa teško možemo dati komentar na njihovo pravno tumačenje. Općina Vir vjeruje u pravnu proceduru, sudove na kojima je već dobivala presude u svoju korist, upravo u sporovima sa Upravnim odjelima Županije Zadarske, a isto tako vjerujemo u pravnu državu koja će kazniti se prekršitelje zakona u ovom slučaju. Interese Vira mi ćemo znati na svaki zakonski način zaštititi. Zato su nam građani nedavno peti put i poklonili povjerenje.