Država komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku o odabiru izvođača za obnovu, modernizaciju i nadogradnju instalacije Pozdrav suncu.

Odluku je donijelo ocjenjivačko povjerenstvo Inovativnog Zadra, gradske tvrtke kojoj je Grad povjerio provedbu postupka javne nabave. Između dvije ponude, oni su se odlučili za zadarsku tvrtku Tiristor koja je na natječaj dostavila ponudu u iznosu od 3 987 000 kuna. Drugu ponudu koja je bila manja za 27 tisuća kuna, a priložila ju je Dekor tvornica rasvjete, ocijenili su nevaljalom.

Ubrzo nakon odluke, tvrtka iz Zaboka uložila je žalbu Državnoj komisiji osporavajuću više dijelova provedbe postupka. Sporna im je bila i činjenica da odabrana tvrtka, u vlasništvu Mladena Končurata, posluje tek od ožujka ove godine. Končurat je prvi čovjek i tvrtke Infotel, koja već godinama održava poznatu zadarsku instalaciju. Uzimajući to u obzir, Državna komisija zaključila je da ponuditelj ispunjava uvjet ekonomske i financijske sposobnosti kroz povezani gospodarski objekt, no "pao" je na dokazivanju tehničke i stručne sposobnosti za izvođenje radova.

Dekor tvornica rasvjete u žalbi je, nadalje, osporavala razlog odbijanja njihove ponude zbog neispunjenja zahtjeva vezanih za predmet nabave i tehničke sposobnosti. No iako su utvrđene određene "omaške"u provedbi postupka, Državna komisija je utvrdila da je Inovativni Zadar ipak ispravno postupio kada je ponudu žalitelja ocijenio nevaljalom.

Slijedom svega navedenog, a s obzirom na utvrđenu nezakonitost Odluke o odabiru, Državna komisija poništila je tu odluku te naložila Inovativnom Zadru da u roku od 8 dana od dana javne objave rješenja (28. studenog) tvrtki iz Zaboka naknadi troškove žalbenog postupka u iznosu od 25 tisuća kuna.

Inovativnom Zadru sada preostaje donijeti novu odluku ili pak pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Visokom upravnom sudu RH. No jedno je sigurno - radovi na Pozdravu suncu pod velikim su upitnikom. Gotovo je nemoguće da se radovi, čije je izvođenje procijenjeno na 6 mjeseci, privedu kraju do početka sljedeće turističke sezone.