Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije Marko Pupić-Bakrač dobio je odgovor na upit poslan županu Božidaru Longinu i predsjedniku Županijske skupštine Željku Lončaru, vezan uz navod kako zaposlenik Narodnog muzeja i koordinator Malog Arsenala David Ricov prima naknadu za putne troškove dolaska na posao s adrese na otoku Ugljanu, iako živi u Zadru.

- Dobio sam pisani odgovor koji je potpisao pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje , kulturu i šport prof. Ivan Šimunić. U prilogu odgovora dostavljena mi je i izjava Davida Ricova na temelju koje mu se vrši isplata putnih troškova da na posao putuje iz Zadra sa adrese Trg Damira Tomljanovića Gavrana 1A.

Izjava je potpisana 20. studenoga 2017. godine! Dakle prije deset dana!? Odnosno u momentu kada su u medijima izašli članci da David Ricov prima putne troškove za dolazak na posao sa otoka Ugljana. K tome izjava potpisana od strane Davida Ricova nije ovjerena kod javnog bilježnika što znači da datum potpisivanja izjave kao i sama izjava nisu službeno verificirani, što datum potpisivanja izjave i samu izjavu čine upitnim.

- Molim Vas da mi dopunite poslani odgovor. Od trenutka zaposlenja od koje destinacije je David Ricov primao naknadu za troškove prijevoza na posao ? Da budem do kraja precizan, da ne bi bilo zabune - je li David Ricov u bilo kojem momentu od kada je zaposlenik Narodnog muzeja i koordinator Malog Arsenala primao troškove prijevoza za dolazak na posao sa otoka Ugljana?, stoji u ponovnom upitu što ga je poslao Pupić-Bakrač.