Grad Zadar objavio je novi Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Zadra.

Na popularnu mjeru aktivne politike zapošljavanja prima se 11 mladih djelatnika koji će u 6 upravnih odjela godinu dana raditi puno radno vrijeme od 8 sati i za to primati mjesečnu naknadu u iznosu od 2 620 kuna. 

Traže se po dva viša stručna suradnika (VSS) za ozakonjenje zgrada i ostale poslove te EU fondove, dok je po jedan oglašen za sektore: kultura i tehnička kultura, opći poslovi i zaštita okoliša. Raspisana su ukupno 4 radna mjesta za referente sa srednjom stručnom spremom - 2 za opće poslove te 2 za razrez komunalne naknade.

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo pak traži administrativnog tajnika, a uvjet je, također, završena srednja škola.  To je mjesto davno upraženjeno a na njemu je od samog početka bila Ana Gregov, jedna od najupečatljivijih tajnica u gradskoj upravi.