ZADAR- Kako se bliži dan konačnog otvorenja Poliklinike na Relji, objekta koji se počeo graditi novcima samodoprinosa građana krajem 80-tih godina prošlog stoljeća, odgovornima u Zadarskoj županiji  postavili smo upit kako će oni ispuniti ugovornu obavezu od 70 milijuna kuna. Toliko je prema svim izjavama u javnosti trebao iznositi Zadarske županije kao osnivača u opremanje Poliklinike, ogromnog prostora od 25 000 metara četvornih.
Evo što su nam odgovorili iz Županijskog odjela za zdravstvo kojeg od rujna prošle godine vodi pročelnik Bernard Maruna.
Prvi Sporazum o sufinanciranju radova na izgradnji Poliklinike OB Zadar potpisan je 3. svibnja 2007. godine, a prema aneksu tog sporazuma o od 5. rujna 2016. godine, Zadarska županija će kao suinvestitor, prodajom nekretnine građevine i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije te postojećom opremom, osigurati opremanje pripadajućih sadržaja Poliklinike Opće bolnice Zadar u visini do 70.000.000 kuna s PDV-om. Vrijednost opreme koja se prenosi za opremanje pripadajućih sadržaja Poliklinike iznosi 11.502.369,29 kuna.

Zadarska županija u suradnji s Ministarstvom zdravstva osigurala je u 2016. godini dodatnih 25.000.000,00 kuna za nabavku medicinske opreme.

Županijska skupština Zadarske županije donijela je odluku o davanju suglasnosti na prodaju nekretnine, građevine i zemljišta Zavoda za javno zdravstvo Zadar procijenjene vrijednosti 26.491.070,00 kuna, s definiranom namjenom sredstava opremanja građevine za obavljanje djelatnosti Poliklinike, nakon preseljenja u objekt Poliklinike, navodi se u pisanom odgovoru iz kojeg nije jasno koliko će Županija iz vlastitog proračuna pridonijeti opremanju Poliklinike.